Ausblick 2020

Ausblick 2020

5. Juni – 19. Juli – Wang Shugang – Plastiken aus China in der Orangerie

2. – 25. Oktober – Martin Becker und 2 englische Landschaftsmaler im Palais Hirsch

7.-8. November – Kunstmarkt im Palais Hirsch

Advent: Austellung in der Schlosskapelle